Algemene & leveringsvoorwaarden

Geldig vanaf 1 januari 2024 

   1. Definitie en bepalingen
    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders, abonnementen en verzendingen tussen hondenkat.shop, een handelsnaam van Triple-8, De Reit 25, 3451 KN Vleuten geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer. 69937826 (hierna: hondenkat.shop) en haar klanten.

   1. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

    1. Bestelproces

     1. Bestelproces in geval van losse, eenmalige bestelling

      1. hondenkat.shop biedt haar klanten een assortiment voor de voeding, verzorging en accessoires van huisdieren. De klant navigeert naar de diverse informatie over het product als merk, beschrijving, prijs en kenmerken door te klikken op de producten, afbeeldingen of beschrijven. Vervolgens plaatst de klant deze in de online winkelmand door de hoeveelheid te selecteren en op de knop ‘voeg toe aan winkelmand’ te klikken.

      2. Door te klikken op het winkelwagen icoon, komt de klant bij een overzicht van producten in de winkelmand, al waar nodig aanpassingen gedaan kunnen worden.

      3. Is de bestelling compleet, dan kan de klant de bestelling afronden door zijn of haar gegevens in te vullen of in te loggen in zijn/haar account, de bestelling, verzend- en factuurgegevens te controleren. Door vervolgens de gewenste betaalwijze te selecteren en op ‘bestelling plaatsen’ te klikken komt de klant in de betaalomgeving van de Payment Service Provider terecht waar na succesvolle betaling de bestelling afgerond wordt. Hiermee is een bindende bestelling geplaatst.

     2. Bestelproces in geval van abonnement(en)

      1. hondenkat.shop biedt haar klanten een assortiment voor de voeding, verzorging en accessoires van huisdieren. De klant navigeert via https://hondenkat.shop/abonnement naar de diverse informatie over het product als merk, beschrijving, prijs en kenmerken door te klikken op de producten, afbeeldingen of beschrijven. Vervolgens plaatst de klant deze in de online winkelmand door de hoeveelheid te selecteren en op de knop ‘voeg toe aan winkelmand’ te klikken.

      2. Door te klikken op het winkelwagen icoon, komt de klant bij een overzicht van de gekozen producten, die onderdeel uitmaken van het abonnement, alwaar nodig aanpassingen gedaan kunnen worden.

      3. Is de bestelling compleet, dan kan de klant de bestelling afronden door zijn of haar gegevens in te vullen of in te loggen in zijn/haar account, de bestelling, verzend- en factuurgegevens te controleren. Door vervolgens de gewenste betaalwijze te selecteren en op ‘bestelling plaatsen’ te klikken komt de klant in de betaalomgeving van de Payment Service Provider terecht waar de klant een incassomachtiging afgeeft aan hondenkat.shop en benodigde leveranciers om te kunnen incasseren en de overeenkomst uit te voeren. Na succesvol afgeven van de incassomachtiging zal de bestelling afgerond worden. Hiermee is een bindende overeenkomst gesloten conform artikel 9 en artikel 10 en wordt vervolgens de overeenkomst uitgevoerd.

    2. Afsluiten van overeenkomsten
     Afbeeldingen en beschrijvingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. Hoewel hondenkat.shop haar uiterste best doet een accuraat overzicht te geven, kunnen producten en diensten aan veranderingen onderhevig zijn. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging zegt niets over de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met hondenkat.shop wordt alleen bevestigd als hondenkat.shop de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met de verzendbevestiging.

    3. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling
     Afwijkend van 2.2. komt bij de keuze voor vooruitbetaling een bindende overeenkomst al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door hondenkat.shop. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestelbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant geannuleerd.

    4. Beperkte hoeveelheid
     De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheiden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze wettelijk bekwaam en zijn om een transactie aan te gaan. De maximale bestelwaarde bedraagt € 2000,-

   1. Prijzen en verzendkosten
    Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn. Voor meer informatie over de verzendkosten, kijk op https://hondenkat.shop/levering.

   1. Minimaal bestelbedrag
    Het minimale bestelbedrag is € 30, inclusief BTW.

   2. Verzending
    Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-3 werkdagen. Meer informatie over de verzending vindt u op https://hondenkat.shop/levering.
    Een bestelling wordt in één verzending verstuurd en geleverd, deelleveringen zijn niet mogelijk. In het geval dat hondenkat.shop niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan hondenkat.shop zijn geleverd door eigen leveranciers, mag hondenkat.shop zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal hondenkat.shop de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal hondenkat.shop het betaalde bedrag terugstorten naar de klant. In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de hondenkat.shop klantenservice via hallo@hondenkat.shop. Als resultaat heeft hondenkat.shop de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

   1. Eigendomsvoorbehoud
    De goederen blijven eigendom van hondenkat.shop totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van hondenkat.shop niet toegestaan.

   1. Herroepingsrecht en retourneren
    Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een klant is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met de bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de hondenkat.shop klantenservice.

Herroepingsvoorwaarden
Herroepingsrecht
U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (hondenkat.shop, De Reit 25, 3451 KN Vleuten) door middel van het Herroepingsformulier.

Gevolg van herroeping
Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, exclusief verzendkosten of extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij indien mogelijk dezelfde betaalmethode, als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.
U stuurt de goederen niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u hondenkat.shop heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, terug naar hondenkat.shop. De termijn is gehandhaafd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retour heeft gezonden. Goederen verzonden na deze termijn zullen niet meer in ontvangst worden genomen, ook zullen de kosten niet vergoed worden in dat geval.

Retouradres:
hondenkat.shop
De Reit 25
3451 KN Vleuten
Nederland
De klant is verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan de klant te wijten is. De klant mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Uitzonderingen van herroepingsrecht
Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van:

   • Goederen die niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de klant belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de klant zijn gericht

   • Goederen die snel bederven

   • Goederen die na levering gemengd zijn met andere goederen

   • Goederen waarvan de verpakking geopend en/of beschadigd is

   • Goederen die vanuit hygiëne oogpunt na retournering niet meer verkocht kunnen worden

   • Goederen die gebruikt zijn

   1. Garantie en aansprakelijkheid
    De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die u bij hondenkat.shop koopt. Dit houdt in dat u als klant recht heeft op een deugdelijk product. Het product is of doet wat u als klant er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke productpagina. Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaalvoer, en in geval van verslechtering van de conditie van uw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. hondenkat.shop is niet aansprakelijk voor de consequenties van verkeerde of onnodige toepassing van diergeneeskundig voer.

   1. Betaling en creditnota’s
    Goederen kunnen worden betaald met iDeal, creditcard of vooruitbetaling. Producten in het abonnementsassortiment worden betaald via automatische incasso. hondenkat.shop heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.
     

    1. Betaling via creditcard
     In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt binnen een week
     na verzending van de goederen

    2. Vooruitbetaling
     Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door hondenkat.shop is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.Tevens bieden we de mogelijkheid direct te betalen via IDEAL. Meer informatie over de vooruitbetaling, vindt u op https://hondenkat.shop/betaling.

    3.  Betaling op rekening
     In geval van betaling op rekening, zal de klant het bedrag voldoen binnen 14 dagen nadat de goederen zijn afgeleverd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij hondenkat.shop. Betaling op rekening is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van hondenkat.shop.

    4. Automatische incasso
     In geval van automatische incasso geschiedt incasso van het verschuldigde bedrag op een vaste dag in de maand, afhankelijk van het moment van aangaan van de overeenkomst. Alvorens de overeenkomst gesloten wordt geeft de klant een incassomachtiging af via zijn of haar bank aan de betalingsverwerker en bank van hondenkat.shop, waarna de overeenkomst bindend is. Zie hiervoor ook de aanvullende voorwaarden in artikel 9 en artikel 10.

    5. Betalingsachterstand
     Na het verstrijken van de betalingsdatum en termijn van herinnering van betaling van 14 dagen is hondenkat.shop gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen.

    6. Creditnota’s
     In het geval van aflossing van creditnota’s moeten de specifieke, geldige aflossingsvoorwaarden, minimale bestellings hoeveelheid en periode van geldigheid etc. worden nageleefd. De bijbehorende informatie is te vinden op de creditnota’s. In ieder geval kan er maar één creditnota of een bestelling/klantgerichte korting worden gebruikt per aankoop. Uitbetaling in cash of verrekening met vorige bestellingen zijn niet mogelijk. Doorverkoop is verboden.

    7. Rekeningen
     De klant gaat ermee akkoord dat facturen alleen elektronisch kunnen worden ontvangen. Elektronische facturen worden per e-mail naar de klant verzonden in PDF-formaat. De klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte ontvangst van onze e-mails. In geval van problemen met ontvangst hiervan dient de klant contact op te nemen met de aanbieder van zijn of haar e-mailservice.

Bankgegevens:
Triple-8
Bank: KNAB
Plaats: Utrecht
IBAN:NL05KNAB0256767351

   1. Abonnementen afgesloten via hondenkat.shop
    hondenkat.shop biedt haar klanten de mogelijkheid een abonnement af te sluiten voor automatische, periodieke levering van geselecteerde producten via haar webshop. Producten onderdeel van een abonnement zijn opgenomen uitsluitend in een separaat assortiment te vinden op https://hondenkat.shop/abonnement en onderliggende pagina’s. Producten op andere pagina’s van de online shop vallen buiten de bepalingen en voorwaarden in dit artikel en aanverwante artikelen.

    1. hondenkat.shop biedt klanten de mogelijkheid tot het afsluiten van een abonnement met een duur van 1 maand. Als de klant niet tijdig opzegt, dan loopt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De klant kan een overeenkomst voor te allen tijde per direct opzeggen.

    2. Abonnementsgelden en verzendkosten en overige kosten voor reeds geleverde of reeds verzonden producten als hier al een bestel- of verzendbevestiging voor is verzonden blijft de klant onherroepelijk verschuldigd aan hondenkat.shop.

    3. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de klant na 1 jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

    4. De klant moet de overeenkomst Schriftelijk opzeggen, via e-mail of via zijn of haar account op Mijn Account op hondenkat.shop.

    5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 3 is hondenkat.shop gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage, verzendkosten en/of overige kosten.

    6. Er bestaat voor de klant een mogelijkheid tot het pauzeren van het abonnement. De klant regelt dit zelf en uitsluitend via zijn of haar account op Mijn Account op hondenkat.shop.

    7. Indien hondenkat.shop zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse onmiddelijke opzegging door hondenkat.shop mogelijk. hondenkat.shop betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

    8. hondenkat.shop mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

     1. De klant een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

     2. De klant zich onrechtmatig heeft gedragen jegens hondenkat.shop of jegens een contractant van hondenkat.shop.

     3. hondenkat.shop betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van klant tot vergoeding van de aan hem of haar verwijtbare schade.

   1. Betaling, prijs en prijswijzigingen van abonnementen
    Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op abonnementen en producten onderdeel van een abonnement afgesloten via de online shop van hondenkat.shop. Individuele, niet-automatisch wederkerende aankopen vallen niet onder deze voorwaarden.

    1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

    2. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim nadat hij daar door hondenkat.shop schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.

    3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is hondenkat.shop gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen.

    4. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

    5. hondenkat.shop maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend op https://hondenkat.shop en via e-mail, indien er een e-mailadres bekend is.

    6. In het geval van een prijsverhoging van een abonnement, heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door hondenkat.shop te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door hondenkat.shop terugbetaald. Het door klant verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

    7. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 6 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door hondenkat.shop bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming overeenkomst. In dat laatste geval heeft de klant tot 3 maanden na totstandkoming overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door hondenkat.shop terugbetaald. Het door klant verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

   1. Privacy
    hondenkat.shop neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacy- en cookieverklaring kunt u bekijken op https://hondenkat.shop/privacy-cookie-policy.

   1. Klantcommunicatie & Marketing
    Als de klant een overeenkomst aangaat met hondenkat.shop en een e-mailadres specificeert, heeft hondenkat.shop het recht dit e-mailadres van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft te alle tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het e-mailadres door het sturen van een communicatie naar hallo@hondenkat.shop.nl, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

   1. Slotbepalingen
    Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Nederlandse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.

  1. Gebruik van de Facebook Custom Audience-service via de Pixel-methode
   Op de website van hondenkat.shop wordt gebruik gemaakt vn de zogenaamde Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook. Dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u zich in de EU bevindt, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Deze functie dient ervoor om bezoekers van onze website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook advertenties („Facebook-Ads“) te tonen die gebaseerd zijn op hun interesses. Zo willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties voldoen aan de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend zijn. Bovendien kunnen we met behulp van de Facebook-pixel de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoek-doeleinden nagaan, door na te gaan hoeveel gebruikers op een Facebook-Ad klikken. De Facebook Pixel wordt direct door Facebook ingeschakeld zodra u onze website bezoekt en kan op uw apparaat een zogenaamde cookie opslaan. Als u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt of Facebook bezoekt terwijl u ingelogd bent, koppelt Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. De gegevens die over u zijn verzameld, stellen ons niet in staat uw identiteit als gebruiker vast te stellen. De verzameling en verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in de context van het privacybeleid van Facebook. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om dit te doen, kunt u de pagina oproepen die is aangemaakt door Facebook (de instellingen over advertenties op basis van website- en app gebruik) als u bent aangemeld bij Facebook: https://www.facebook.com/settings. De instellingen zijn platform onafhankelijk, dat wil zeggen dat ze geschikt zijn voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten. Door op de volgende link te klikken, kunt u bovendien een opt-out-cookie instellen, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website met de geselecteerde browser wordt voorkomen: https://hondenkat.shop/privacy-cookie-policy.

Samen op weg naar een duurzame planeet