Privacy & Cookieverklaring

hondenkat.shop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://hondenkat.shop
Peter Dijkstra 
De Reit 25 
3451 KN Vleuten 
Nederland
+31655136462

Persoonsgegevens die hondenkat.shop verwerkt
hondenkat.shop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die hondenkat.shop kan verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website van hondenkat.shop
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Inlog- en wachtwoordgegevens ten behoeve van je account bij hondenkat.shop
 • Gegevens over bestellingen

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die hondenkat.shop verwerkt
  Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. hondenkat.shop kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. hondenkat.shop raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat hondenkat.shop zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hallo@hondenkat.shop, dan verwijdert hondenkat.shop deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag hondenkat.shop persoonsgegevens verwerkt
  hondenkat.shop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  hondenkat.shop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. hondenkat.shop verwerkt ook persoonsgegevens als hondenkat.shop hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  hondenkat.shop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van hondenkat.shop tussen zit.

  Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
  hondenkat.shop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Soms is het nodig bepaalde gegevens over te dragen aan andere instanties, of is hondenkat.shop wettelijk verplicht deze langer te bewaren. In dat geval kan het voorkomen dat hondenkat.shop de gegevens langer bewaart. hondenkat.shop hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • 6 maanden log files
  • 2 jaar inkomende en uitgaande correspondentie waaruit geen verplichtingen voortvloeien
  • 7 jaar financiële- en personeelsadministratie, met bijbehorende contractuele afspraken
  • Gegevens over bestellingen en je accountgegevens worden bewaard zolang je account actief is bij hondenkat.shop
  • Marketingdata worden bewaard zolang je ingeschreven staat in onze database en tot het moment dat je je uitschrijft

  De termijnen gaan lopen na beëindiging van het contract, afloop van de verplichting of (sollicitatie) procedure. Als gegevens nodig zijn voor onderzoek, kunnen die gegevens bewaard worden zolang dit noodzakelijk is voor dit onderzoek en de eventuele daarop volgende (gerechtelijke) procedure. Na deze termijn verwijdert hondenkat.shop de gegevens of archiveren we de gegevens voor wetenschappelijke, historische en statistische doeleinden. De gegevens zijn dan niet meer algemeen toegankelijk en uitsluitend voor deze doeleinden beschikbaar.Indien hondenkat.shop gegevens voor onderzoek of rapportagedoeleinden langer wil bewaren, anonimiseert hondenkat.shop de gegevens door de persoonskenmerken te verwijderen. Dit doet hondenkat.shop ook als de gegevens voor testdoeleinden gebruikt worden.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  hondenkat.shop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om t e zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hondenkat.shop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
  hondenkat.shop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. hondenkat.shop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst hondenkat.shop cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat hondenkat.shop op maat gemaakte content, aanbiedingen en advertenties kan aanbieden.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website heeft hondenkat.shop je geïnformeerd over deze cookies en heeft hondenkat.shop je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

  Hieronder een overzicht:

  • Google (VS): de ontwikkelaar van Google Analytics, waarmee hondenkat.shop bezoekersstatistieken bijhoudt, Google Maps toont en je laat inloggen op ‘Mijn Account’ en gebruik laat maken van het registratieproces;
  • Hoasted (NL): het bedrijf dat de hosting van hondenkat.shop verzorgt;
  • Recaptcha: de toepassing die hondenkat.shop beschermt tegen SPAM-reactiesGegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  • WooCommerce: de winkelmodule die de webshop mogelijk maakt
  • Facebook: waarmee hondenkat.shop je laat inloggen op ‘Mijn Account’ en gebruik laat maken van het registratieproces

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hondenkat.shop  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hondenkat.shop.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt hondenkat.shop jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. hondenkat.shop reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

  hondenkat.shop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe hondenkat.shop persoonsgegevens beveiligt
  hondenkat.shop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@hondenkat.shop. hondenkat.shop heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL), hondenkat.shop verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.6655533